EL | EN

Νομικό Πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία

Η νομική βάση για τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού βασίζεται στο Ν.2121/1993 όπως ισχύει.

Η νομική βάση για την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας από τα Πανεπιστήμια (Ειδικοί Λογαριασμοί) βασίζεται:

 1. Στο Ν.2843/2000, και ειδικότερα στο Άρθρο 34 που αναφέρεται στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 2. στην ΚΥΑ/679/22.8.1996 περί «σύστασης Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας», και ειδικότερα στο Άρθρο 1 παρ. 2, Άρθρο 2, παρ. 1 δ και Άρθρο 4 παρ. 6 στ,

και εξειδικεύεται για το Α.Π.Θ.

 1. στον Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνών της ισχύει,
 2. στον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και συγκεκριμένα στο Άρθρο 5, και
 3. στον Οδηγό Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Η νομική βάση για τις εφευρέσεις, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών στην Ελλάδα βασίζεται στα ακόλουθα νομοθετήματα:

 1. Νόμος 1733/1987 περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων και τεχνολογικής καινοτομίας, της τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 9 του Ν. 2359/1995.
 2. ΥΑ 15928/ΕΦΑ/1253/1987 περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων.
 3. ΥΑ 5326/ΕΦΑ/485/1988 περί ειδικών εντύπων για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας.
 4. ΠΔ 77/1988 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986.
 5. ΠΔ 16/1991 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Νόμο 1883/1990.
 6. Κανονισμός ΕΟΚ 1786/1992 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα.
 7. ΠΔ 45/1991 περί νομικής προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ της 16.12.1986 συμπληρώθηκε από της αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ, 88/311/ΕΟΚ και το ΠΔ 415/1995.
 8. Νόμος 2417/1996 περί κύρωσης του διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάσταση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6.11.1925, αναθεωρήθηκε στη Χάγη της 28.11.1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14.7.1967, τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη της 28.9.1979.
 9. Κανονισμός ΕΚ/1610/1996 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 10. ΥΑ 30560/544 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 11. ΥΑ 259/1997 περί διατάξεων εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας.
 12. ΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα.
 13. Νόμος 2943/2001, Άρθ. 6 έως και 11 που αφορούν τη σύσταση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και μεταφοράς τεχνολογίας.
 14. ΠΔ 321 περί προσαρμογής στην Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
 15. ΚΥΑ 14113/ΕΦΑ/3850 περί βραβείων και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών που τροποποιεί την ΚΥΑ 12149/ΕΦΑ/2248.

Πηγές για άντληση επιπρόσθετης πληροφόρησης είναι οι δικτυακοί τόποι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών www.european-patent-office.org και το αντίστοιχο αμερικανικό www.uspto.gov. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα συνοψίζεται στη σελίδα www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s06020.htm, ενώ για την παγκόσμια κατάσταση χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό κόμβο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) http://www.wipo.int/portal/index.html.en