EL | EN

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων που αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του Οργανισμού.

Η δημιουργία ενός πόλου έλξης των Φορέων Χρηματοδότησης (Πελατών) καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελούν την κεντρική ιδέα της Πολιτικής Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • Τη δέσμευση για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον Οργανισμό.
 • Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Οργανισμού.
 • Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών (Φορέων Χρηματοδότησης).
 • Την δημιουργία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης των έργων.
 • Την δημιουργία εργαλείων γρήγορης και ευέλικτης επικοινωνίας τόσο με τους φορείς χρηματοδότησης όσο και με του συνεργάτες μας (ΕΥ) και το ευρύ κοινό.
 • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο.
 • Την θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων.
 • Την προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζομένων τόσο στην εφαρμογή όσο και στην βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό η Ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας τους.
 • Την σύνταξη και υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος.
 • Την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον ερευνητικό και διοικητικό τομέα.