EL | EN

Λίστα Συνεδρίων

 • 5ος Διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης ηλεκτροακουστικής μουσικής IANNIS XENAKIS

  Συνδρομή για τη συμμετοχή στον 5ο Διεθνή διαγωνισμό IANNIS XENAKIS που διοργανώνει το Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής του ΑΠΘ. ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, παρακαλούμε, στείλτε το υλικό για τον διαγωνισμό στο xenakis@auth.gr Θα λάβετε ένα email όταν η συμμετοχή σας παραληφθεί Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο www.xenakis.web.auth.gr

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 19/01/2024 - 20/01/2025.
  Έναρξη εγγραφών 19/01/2024

  Λεπτομέρειες

 • 5th International Electroacoustic Composition Competition IANNIS XENAKIS

  Submission Fee for participation to the 5th International Electroacoustic Composition Competition IANNIS XENAKIS organized by Contemporary Music Lab at Aristotle University of Thessaloniki INSTRUCTIONS : Once your payment is completed, please send all the requested material to xenakis@auth.gr You will receive a confirmation email once your submission has been received. More information about the competition at www.xenakis.web.auth.gr

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 19/01/2024 - 20/01/2025.
  Έναρξη εγγραφών 19/01/2024

  Λεπτομέρειες

 • Sustainable Solutions at Times of Transition (SuST) International Symposium and Workshops 2024, 07-10 July 2024, Nisyros Island, Greece

  An international forum to bring together experts, young researchers, engineers and practitioners globally, to propose sustainable solutions for the environmental challenges of ‘’vulnerable communities” in the context of climate change and environmental degradation, and the need for integrating resilience and equity into all levels of society to reduce vulnerabilities and social upheavals. Researchers can present their research, exchange new ideas, explore multiple dimensions of systemic, holistic and synergistic approaches for improving and applying sustainability principles in the context of climate change and related uncertainties, interact with each other and plan and foster future collaborations.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 07/07/2024 - 31/07/2024.
  Έναρξη εγγραφών 12/04/2024
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 28/06/2024

  Λεπτομέρειες

 • ANP2024 Applied Nuclear Physics Conference

  Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Πυρηνικής Φυσικής

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 23/09/2024 - 27/09/2024.
  Έναρξη εγγραφών 29/04/2024
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 15/07/2024

  Λεπτομέρειες

 • From Atoms to Materials with Electron Nanoscopy: Advanced Analytical and In Situ Approaches (ATMATEN2024)

  Το Ελληνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Νανοσκοπίας (Nanoscopy-GR), διοργανώνει επιστημονική διημερίδα – workshop, στις προηγμένες μεθόδους αναλυτικής και in situ ηλεκτρονικής νανοσκοπίας. Η ηλεκτρονική νανοσκοπία επιτρέπει την παρατήρηση των υλικών μέχρι την ατομική κλίμακα, δίνοντας τη δυνατότητα μελέτης των σύνθετων δομών και συνθέσεων της συμπυκνωμένης ύλης, αλλά και την καταγραφή της συμπεριφοράς τους σε πραγματικό χρόνο. Τα θέματα του workshop περιλαμβάνουν προηγμένες τεχνικές όπως HR(S)TEM για ανάλυση ατομικής κλίμακας, ηλεκτρονική κρυσταλλογραφία, αναλυτικές μεθόδους χημικής νανοσκοπίας, ηλεκτρονική νανοσκοπία in-situ/in operando και σύγχρονες υπολογιστικές προσεγγίσεις. Το workshop απευθύνεται σε ερευνητές ασχολούμενους με τη νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών και τις βιοεπιστήμες, παρουσιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην εξερεύνηση του νανόκοσμου που οδηγούν από την ανάπτυξη νέων νανοϋλικών έως την κατανόηση των περίπλοκων βιολογικών συστημάτων.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 28/09/2024 - 29/09/2024.
  Έναρξη εγγραφών 15/05/2024

  Λεπτομέρειες

 • 18h ICA Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage

  International Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage, ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 23/10/2024 - 25/10/2024.
  Έναρξη εγγραφών 12/04/2024
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 30/07/2024

  Λεπτομέρειες

 • 14ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για τη Βιομηχανία των Πράσινων Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (ICEFPE24) και Αγροβολταϊκά 2024

  Περιλαμβάνει τους τομείς της Πράσινης Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Τεχνολογιών, του Πράσινου Υδρογόνου, των Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, Φωτισμού, Ηλεκτρονικών, Επικοινωνιών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρικών Οχημάτων, Έξυπνων κτιρίων και Πόλεων, ψηφιακής γεωργίας, έξυπνης συσκευασίας, υγειονομικής Περίθαλψης, wearables, IoT και γενικότερα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Κυκλικής Οικονομίας. Στον τομέα των Αγροβολταϊκών περιλαμβάνει Παραγωγή Ενέργειας και Φυτική Παραγωγή στη Γεωργική πρακτική, Βελτιστοποιημένη διπλή χρήση γης, Ενεργειακή Αυτονομία στη Γεωργία και την Παραγωγή Τροφίμων, Βιώσιμες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος Τεχνολογίες Φ/Β και OPV Πάνελ για Αγροβολταϊκά LED και OLED για φωτισμό κ.ά.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 04/11/2024 - 06/11/2024.
  Έναρξη εγγραφών 01/08/2024
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 26/10/2024

  Λεπτομέρειες

 • 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELS,ENGINEERING AND ENVIROMENT

  The primary objective of the Conference on Mathematical Models, Engineering, and Environment is to convene eminent academic scientists, researchers, and research scholars with a focus on pioneering novel mathematical models in the realm of engineering and its environmental applications. The conference aims to highlight recent challenges encountered by engineers and novel solution approaches that facilitate the efficient management of such challenges in the field of environmental sciences. Researchers are cordially invited to submit and present innovative studies in which they will scrutinize, model, and develop mathematical and computational techniques for the effective resolution of practical engineering issues within the context of optimal environmental challenge management. The conference’s objectives align with the vision of the Greek Green Fund and its commitment to environmental research.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής 11/12/2024 - 13/12/2024.
  Έναρξη εγγραφών 19/04/2024
  Λήξη προθεσμίας προεγγραφών 31/07/2024

  Λεπτομέρειες