EL | EN

Νομικό Πλαίσιο για τη συμμετοχή σε Εταιρίες Τεχνοβλαστούς

Το Προεδρικό Διάταγμα 17/2001 (ΦΕΚ 14/31.01.2001) για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (τεχνοβλαστών ή spin-off) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 παράγραφος β του Ν. 2843 / 2000 καθορίζει, όπως ισχύει, το πλαίσιο ίδρυσης και χρηματοδότησης των τεχνοβλαστών μέσω του Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριμένα του Προγράμματος «ΠΡΑΞΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Νόμος 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α/ 25.7.2001), άρθρο 11 παράγραφος 2 περίπτωση γ’.

Νόμος 3440/2006 ( ΦΕΚ 38/27.02.2006), άρθρο 4.