EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 07/07/2022

97629 _αρ.πρωτ.προσκ 180135/2022_Καινοτόμος ιδιαίτερα γρήγορη γνωσιακή μάθηση για κυβερνοφυσικά συστήματα - NUCLEAR», 

Προθεσμία Υποβολής: 22/07/2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Καινοτόμος ιδιαίτερα γρήγορη γνωσιακή μάθηση για κυβερνοφυσικά συστήματα - NUCLEAR», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2198)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Παπαευσταθίου,  Καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ,  προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 29-12-2022 ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.900 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 180135/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση-Δήλωση

Πρόταση-Δήλωση